48ste vergadering

Donderdag 31 januari 2008

10.15 uur

Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 129 leden, te weten:

Agema, Anker, Aptroot, Arib, Atsma, Azough, Van Baalen, Bashir, Van Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Blom, Van Bochove, Boelhouwer, Van Bommel, Bosma, Bouchibti, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Jan Jacob van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Duyvendak, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gill'ard, Griffith, Van Haersma Buma, Van der Ham, Hamer, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Hessels, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Jansen, Joldersma, Jonker, Kalma, Kamp, Kant, Karabulut, Koopmans, Koppejan, Roland Kortenhorst, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Marijnissen, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, De Roon, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Thieme, Timmer, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wilders, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Wolbert en Zijlstra,

en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Timmermans, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mevrouw Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Ik heet onze Koninkrijksgenoten uit de Antillen en Aruba van harte welkom. Ik heb begrepen dat zij hier vandaag zijn. Dat is een mooi moment.

Dames en heren, vandaag viert Hare Majesteit de Koningin haar zeventigste verjaardag. Onze koningin vervult haar ambt met grote inzet. Zij voelt zich betrokken bij hetgeen in onze samenleving gebeurt. Die betrokkenheid strekt zich niet alleen tot ons land uit, maar ook tot de andere Koninkrijksdelen. Bovendien gaat haar betrokkenheid samen met een warme belangstelling voor mensen en een niet aflatende interesse voor wat er in de landen om ons heen speelt. Graag feliciteer ik vanaf deze plaats namens u allen koningin Beatrix van harte met haar verjaardag. Ook de overige leden van de Koninklijke familie wens ik geluk met de verjaardag van hun moeder en oma. Ik wens onze koningin ook nog vele jaren in goede gezondheid toe in de nabijheid van haar kinderen en kleinkinderen.

De Koningin symboliseert de band tussen de Staten-Generaal en het Huis van Oranje. Vandaag zal haar namens beide Kamers een bloemenhulde worden gebracht.

(stilte)

De voorzitter:

Tja, wij hebben weinig rituelen voor dit soort gelegenheden.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Volgens mij wordt dit zeer op prijs gesteld.

Vandaag is het ook Nationale Gedichtendag. Het thema van deze gedichtendag is: dingen in gedichten. Het is een goede gewoonte dat de Voorzitter op gedichtendag een gedicht voordraagt. Ik doe dat deze keer met een gedicht van Mark Boog. De titel van het gedicht is "Wie, geniaal...". Ik heb speciaal de heer Schinkelshoek in gedachten. Gelukkig is hij hier.

Moet u opletten!

Wie, geniaal...

Wie, geniaal, genadeloos, heeft de spiegels opgehangen

  • in deze kamer? Wie haalt ze weg? Wie stoort zich eraan

  • behalve die gestoord wil zijn? Ik draai me naar je om

en daar ben je, precies waar ik dacht dat je zou zijn.

  • Ik reik en raak je. Geen glas. Geen gezichtsbedrog,

Voorzitter

maar vingertop aan vingertop dat wat ik, bij gebrek

  • aan woorden, beschrijf als wij. Je knikt, glimlacht,

draagt stenen bij aan een heel ander huis dan voorzien,

bouwt de illusies op die de zin zijn van onze zintuigen.

  • Ik hef mijn oude loflied aan op de deuren en de muren.

Voorlopig niet op reis, zoveel is zeker. Geen doel

  • dat niet verbleekt in dit witte licht, geen oog dat ziet.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Dit zullen wij doorgeven aan Mark Boog. Het is een mooi gedicht. Nu kan het reflectieproces alleen nog maar beter gaan.

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Madlener en De Rooij.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Wij kunnen nu beginnen met onze agenda.

Naar boven