Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-595-599".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-05
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 599
Identifier h-tk-20062007-595-599
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 595-599
PS key HAN8045N
Publicatiedatum 2006-10-27
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 9
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 595
Taal nl
Titel Noot 1 bij pag. 512: schriftelijke antwoorden van de minister van Financiën op vragen gesteld in de eerste termijn van de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2007 (30800) en van de behandeling van de begroting van de Nationale Schuld, Financiën en het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2007 (30800 IXA, 30800 IXB en 30800 G) en noot 2 bij pag. 579: interpellatievragen van het lid Kant over knelpunten in de thuiszorg
Vergaderjaar 2006-2007