Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-558-579".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30676
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-05
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 579
Identifier h-tk-20062007-558-579
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 558-579
PS key HAN8045A09
Publicatiedatum 2006-10-27
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 9
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 558
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang (30676)
Vergaderjaar 2006-2007