Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-511-511-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30664
Behandeld dossier 30675
Behandeld dossier 30665
Behandeld dossier 30614
Behandeld dossier 30567
Behandeld dossier 30633
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-05
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 511
Identifier h-tk-20062007-511-511-1
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Nabestaanden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 511-511
PS key HAN8045A02
Publicatiedatum 2006-10-27
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 9
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 511
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30664), het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PbEU 2004, L16) (30567), het wetsvoorstel Wijziging van de wet van 10 mei 2006, houdende goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), met Protocol (Trb. 2005, 96) (Stb. 262) (30633) en drie andere wetsvoorstellen
Vergaderjaar 2006-2007