Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-507-509".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30667
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-04
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 509
Identifier h-tk-20062007-507-509
Onderwerp Sociale zekerheid | Nabestaanden
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 507-509
PS key HAN8044A08
Publicatiedatum 2006-10-18
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 8
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 507
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet (30667)
Vergaderjaar 2006-2007