Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-2451-2451-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30600
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-02-13
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2451
Identifier h-tk-20062007-2451-2451-1
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Bezwaar en klachten
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2451-2451
PS key HAN8095A07
Publicatiedatum 2007-02-21
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 42
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2451
Taal nl
Titel Stemmingen over: - het wetsvoorstel de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)) (30600), en - over de motie-Poppe over onderzoek naar aanpassing Arbowetgeving (30600, nr. 10).
Vergaderjaar 2006-2007