Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de landbouwraad,

- weten:

- de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff over verder onderzoek naar het PSTVd-viroïde (21501-32, nr. 192);

- de motie-Mastwijk over de Duitse aanpak van de bestrijding van het PSTVd-viroïde (21501-32, nr. 193);

- de motie-Mastwijk over vergoeding van door telers geleden schade (21501-32, nr. 194).

(Zie vergadering van 6 februari 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Mastwijk stel ik voor, zijn moties (21501-32, de nrs. 192 tot en met 194) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven