Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-2451-2451".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30800-X
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-02-13
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2451
Identifier h-tk-20062007-2451-2451
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2451-2451
PS key HAN8095A06
Publicatiedatum 2007-02-21
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 42
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2451
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het personeelsbeleid bij Defensie, te weten: - de motie-Brinkman/Boekestijn over onvolledige informatie over het Nederlandse defensiebeleid in Irak (30800 X, nr. 58); - de motie-Lempens c.s. over de te verwachten deelname aan een vrijstellingsregeling (30800 X, nr. 59), en - de motie-Eijsink over voorbereidingen voor een nader onafhankelijk onderzoek (30800 X, nr. 60)
Vergaderjaar 2006-2007