Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn inzake handhaving van intellectuele-eigendoms­rechten (Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten) (30222, R1797)).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

U bent misschien verbaasd dat ik de vergadering open, terwijl wij zo dadelijk het burgerinitiatief gaan behandelen, maar dat is omdat het vandaag de laatste donderdag van januari is. Waarom open ik op de laatste donderdag van januari zelf de vergadering, terwijl ik over twee minuten in vak-K zal zitten? Omdat het gedichtendag is, zoals u weet.

Het thema van de gedichtendag van vandaag is poëzie en beeldende kunst. Ik begin de vergadering met het voorlezen van een gedicht dat Maria Barnas heeft geschreven bij een schilderij van Rembrandt, het borstbeeld van een man in oosterse kleding, u ziet het schilderij misschien voor u. Zij heeft dit gedicht geschreven in het kader van het Rembrandtjaar en ook ter gelegenheid van gedichtendag.

"Uit een

Hij ziet zich het liefst in het donker

  • van een andere gedaante staan de schilder

de denker de verre de vreemde

  • een bedelaar met de gebaren

van een menigte. Ik beeld zijn ogen af

  • door ernaar te kijken en zijn ogen

zetten mij neer volgen me dwars

  • door een gedetailleerde kamer.

De gedachten Voorzitterdie ik vastleg leggen mij vast

  • dwingen de wens af een ander te zijn.

Ik schrijf over mijzelf en over mijzelf

  • alleen terwijl wij ons in uiteenlopende

gedaanten uiteen zien gaan".

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Hamer

Naar boven