Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20052006-2753-2754".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30222
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-01-26
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2754
Identifier h-tk-20052006-2753-2754
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2753-2754
PS key HAN7944A02
Publicatiedatum 2006-02-03
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 42
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2753
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten) (30222))
Vergaderjaar 2005-2006