Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 69, pagina 4024

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de vogelpest, te weten:

- de motie-Duyvendak c.s. over het ruimen van hobbydieren (28807, nr. 49);

- de motie-Van Velzen/Duyvendak over exportrestricties (28807, nr. 50);

- de motie Slob c.s. over preventieve vaccinatie in de toekomst (28807, nr. 31).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De heer Slob heeft verzocht om thans ook te stemmen over de aangehouden motie op stuk nr. 31.

Ik stel vast dat de Kamer er geen bezwaar tegen heeft dat deze motie aan de stemmingslijst is toegevoegd.

In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (28807, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Duyvendak (28807, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (28807, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Sluiting 17.40 uur