Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20022003-4024-4024-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28807
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-05-15
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4024
Identifier h-tk-20022003-4024-4024-1
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4024-4024
PS key HAN7547A07
Publicatiedatum 2003-05-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 69
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 4024
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de vogelpest, te weten: - de motie-Duyvendak c.s. over het ruimen van hobbydieren (28807, nr. 49); - de motie-Van Velzen/Duyvendak over exportrestricties (28807, nr. 50); - de motie Slob c.s. over preventieve vaccinatie in de toekomst (28807, nr. 31)
Vergaderjaar 2002-2003