Noot 1 (zie blz. 4005)

Interpellatievragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de minister van Financiën inzake de aandeelhoudersvergadering bij KPN van 12 mei jl.

1

Staat u nog steeds achter uw uitspraken tijdens het vragenuur van 1 april jl., in het bijzonder uw ongenoegen over de gang van zaken bij KPN, in concreto over de bonussen voor de gewezen en huidige topbestuurders van het bedrijf?

2

Kan de Kamer een afschrift ontvangen van de brief die u aan KPN hebt gestuurd en waarin u uw ongenoegen kenbaar hebt gemaakt? Hoe luidde de reactie van KPN?

3

Wat is uw precieze bijdrage geweest als aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van maandag 12 mei jl.? Heeft u, zoals aangekondigd, daar uw ongenoegen uitgesproken over de vertrekpremie en bonussen? Heeft u, zoals aangekondigd in het vragenuur van 1 april jl., gepleit voor matiging en redelijkheid wat de uitkeringen aan de topbestuurders betreft? Heeft u afgedwongen dat KPN een transparant beloningssysteem introduceert?

4

Waarom was u niet in persoon aanwezig op de aandeelhoudersvergadering?

5

Hoe beoordeelt u de non-reactie van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN op uw ongenoegen over de vertrekpremie en bonussen?

6

Wat vindt u van de stelling van de voorzitter van de Raad van Commissarissen dat de afkoopsom voor dhr. Smits «niet hoger uitkomt dan de zogenaamde kantonrechtersformule»?

7

Wat is uw mening over het feit dat de huidige topman Scheepbouwer een resultaat-onafhankelijke bonus van € 500 000,– tegemoet kan zien in het lopende jaar?

8

Waarom heeft u ingestemd met het verlenen van decharge?

9

Kunt u concreet aangeven welke maatregelen u gaat nemen om extreme beloningen voor topbestuurders in het bedrijfsleven zwaarder te belasten? Op welke termijn zullen de maatregelen van kracht worden?

10

Kunt u aangeven hoe u de belasting op (1) tekengelden, (2) vertrekpremies en (3) optieregelingen wettelijk gaat verankeren?

Naar boven