Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 82, pagina 4997-4998

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Karimi over de American Service Members' Protection Act (ASPA), te weten:

- de motie-Karimi c.s. over de bezorgdheid van de Kamer en het voorkomen van een eventuele bekrachtiging van de wet (28437, nr. 1).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Koenders (PvdA):

Voorzitter. Deze motie is unaniem door de Kamer aangenomen. Het betreft een wet die op het ogenblik nog in bespreking is in het Amerikaanse Congres. Ik zou het op prijs stellen als de Kamer, misschien via u als voorzitter, deze motie ter kennis brengt van het Amerikaanse Congres. Zij zijn namelijk degenen die hier verder over moeten beslissen.

De voorzitter:

Ik stel voor om in dit geval, aangezien het gaat om een motie die inhoudelijk niet alleen aan de Nederlandse regering is gericht – dat is namelijk bij iedere motie het geval – maar ook indirect aan onze collega's in het Amerikaanse Congres, te voldoen aan het verzoek van de heer Koenders en de motie door mij aan het Amerikaanse Congres te laten sturen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 15.45 uur