Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 82, pagina 4979

Aan de orde is de beëdiging van een plaatsvervangend griffier der Kamer.

De voorzitter:

De heer Van Oort is in het gebouw der Kamer aanwezig teneinde de voorgeschreven eden af te leggen.

Ik verzoek de heer griffier hem binnen te leiden.

Nadat de heer Van Oort door de griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de voorzitter de voorgeschreven eden af.

De voorzitter:

Ik wens u geluk met de aanvaarding van uw functie en feliciteer u hartelijk.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.