Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 82, pagina 4997

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Kant over wachtlijsten in de zorg, te weten:

- de motie-Kant c.s. over wachttijden voor kankerpatiënten (28421, nr. 1).

(Zie vergadering van 12 juni 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.