Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-2002nr. 82, pagina 4979

82ste vergadering

Donderdag 13 juni 2002

13.00 uur

Voorzitter: Weisglas

Tegenwoordig zijn 117 leden, te weten:

Van Aartsen, Aasted-Madsen-van Stiphout, Albayrak, Alblas, Arib, Van As, Atsma, Azough, Bakker, Balkenende, Van Beek, Bijlhout, Van Blerck-Woerdman, Van Bochove, Van Bommel, Bonke, Van den Brand, Van den Brink, Buijs, Bussemaker, Van de Camp, Cornielje, Çörüz, Crone, Dijksma, Dittrich, Duivesteijn, Duyvendak, Eberhard, Eerdmans, Eurlings, Ferrier, Van Geel, Van Geen, Van Gent, Gerkens, Giskes, Th.C. de Graaf, T. de Graaf, Groenink, De Haan, Van Haersma Buma, Van der Ham, Hamer, Van Heemst, Herben, Hessels, Van der Hoeven, Hofstra, Hoogendijk, Ten Hoopen, Huizinga-Heringa, Jager, Janssen van Raay, Jense, Joldersma, De Jong, Kamp, Kant, Karimi, Van der Knaap, Koenders, Koopmans, Kortenhorst, Lambrechts, Lazrak, Van Lith, Mastwijk, Meijer, Melkert, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Netelenbos, Nicolaï, Noorman-den Uyl, Van Oerle-van der Horst, Ormel, Palm, De Pater-van der Meer, Rambocus, Rietkerk, Ross-van Dorp, Rouvoet, Van Ruiten, De Ruiter, Schreijer-Pierik, Smolders, Smulders, Spies, Van der Staaij, Sterk, Stuger, Teeven, Terpstra, Timmermans, Varela, Te Veldhuis, Veling, Van Velzen, Verburg, Vergeer-Mudde, Verhagen, Van der Vlies, Vos, Voûte-Droste, G.M. de Vries, J.M. de Vries (CDA), Van Vroonhoven-de Kok, Weisglas, Wiersma, Wijn, Wijnschenk, Van Winsen, De Wit, Zalm, Zeroual en Zvonar,

en de heer Van Aartsen, minister van Buitenlandse Zaken.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat is ingekomen bericht van verhindering van het lid Schonewille, wegens bezigheden elders.

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.