Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk) (26672).

(Zie vergadering van 7 september 2000.).

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter! Het wetsvoorstel openstelling huwelijk beoogt zoals bekend een fundamentele verandering van ons huwelijksrecht. De SGP-fractie hecht eraan de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder Kamerlid bij de totstandkoming van deze wetgeving te onderstrepen. Daarom verzoeken wij om hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel op stuk nr. 26672.

De voorzitter:

U weet hoe het werkt: als iemand dat vraagt, doen wij dat. Ik kan u verder nog zeggen dat de heer Van der Staaij vandaag jarig is.

De artikelen I t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Marijnissen, E. Meijer, Melkert, Middel, Molenaar, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oplaat, Örgü, Oudkerk, Passtoors, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Remak, Van 't Riet, Rijpstra, Rosenmöller, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spoelman, Van der Steenhoven, De Swart, Timmermans, Udo, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Van Vliet, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Wijn, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra, Albayrak, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen, Balemans, Barth, Van Beek, Belinfante, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bussemaker, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dankers, Dijksma, Dijkstal, Dijsselbloem, Dittrich, Van den Doel, Duivesteijn, Duijkers, Essers, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Hessing, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Hofstra, Kamp, Kant, Karimi, Klein Molekamp, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts en Luchtenveld.

Tegen stemmen de leden: Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Mosterd, Reitsma, Rietkerk, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Schutte, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Van Wijmen, Van den Akker, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Balkenende, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Buijs, Van de Camp, Van Dijke, Eurlings, De Haan, Hillen, Van der Hoeven, De Hoop Scheffer, Van der Knaap en Leers.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met 109 tegen 33 stemmen is aangenomen.

Naar boven