Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19981999-2484-2486".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26200-V
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-12-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26200 V
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2486
Identifier h-tk-19981999-2484-2486
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2484-2486
PS key HAN6656A06
Publicatiedatum 1998-12-16
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 34
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2484
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (26200 V), en over: - de motie-Verhagen/Hoekema over de integratie van de West-Europese Unie in de Europese Unie (26200 V, nr. 18); - de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over de effecten van de financiële taakstellingen (26200 V, nr. 19) en 15 andere moties
Vergaderjaar 1998-1999