Aan de orde is de herstemming over:

- de motie-Dittrich c.s. over voorlegging aan de UNHCR van belangrijke asielwetgeving (26088, nr. 8).

(Zie vergadering van 26 november 1998.)

De voorzitter:

Zoals bekend, staakten de vorige week de stemmen tijdens de hoofdelijke stemming over deze motie. Dientengevolge gaan wij nu over tot de herstemming, die eveneens hoofdelijk zal plaatsvinden.

Vóór stemmen de leden: Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, Ter Veer, Vendrik, Van Vliet, M.B. Vos, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Albayrak, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Barth, Belinfante, De Boer, Van Bommel, Bos, Bussemaker, De Cloe, Crone, Dijksma, Dittrich, Van Dok-van Weele, Duijkers, Feenstra, Van Gent, Van Gijzel, Gortzak, De Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Van der Hoek, Hoekema, Kalsbeek-Jasperse, Kant, Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Marijnissen, Melkert, Middel, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rosenmöller, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel en Schoenmakers.

Tegen stemmen de leden: Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, Udo, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Voorhoeve, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wilders, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Van Blerck-Woerdman, Blok, Bolkestein, Brood, Buijs, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Dankers, Van Dijke, Dijkstal, Van den Doel, Eisses-Timmerman, Essers, Eurlings, Geluk, Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Leers, Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors, Patijn, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik en Schutte.

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met 71 tegen 68 stemmen is verworpen.

Naar boven