38ste vergadering

Donderdag 12 december 1996

10.15 uur

Voorzitter: Bukman

Tegenwoordig zijn 96 leden, te weten:

Adelmund, Aiking-van Wageningen, Van Ardenne-van der Hoeven, Assen, Bakker, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Van Boxtel, Bremmer, Bukman, M.M. van der Burg, Cherribi, Cornielje, Crone, Van Dijke, Dijksma, Dittrich, Van den Doel, Doelman-Pel, Duivesteijn, Essers, Gabor, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, De Haan, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Heerma, Hessing, Van der Hoeven, Hofstra, Hoogervorst, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen, Jeekel, De Jong, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, Klein Molekamp, Koekkoek, Korthals, Lambrechts, Lansink, Leers, Liemburg, Van der Linden, R.A. Meijer, Van Middelkoop, Mulder-van Dam, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oudkerk, Van Oven, Poppe, Rabbae, Rehwinkel, Reitsma, Remkes, Van Rey, Roethof, Van Rooy, Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de Nie, Schutte, Sipkes, Smits, Van der Stoel, Swildens-Rozendaal, Terpstra, Ter Veer, Verbugt, Versnel-Schmitz, Vliegenthart, Van der Vlies, Van Vliet, H. Vos, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, J.M. de Vries, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Weisglas, Van Wingerden, Wolters, Woltjer, Ybema en Van Zuijlen,

en de heren Melkert, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Pronk, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Ritzen, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Schmitz, staatssecretaris van Justitie, en de heer De Grave, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van Heemst en Huys, wegens bezigheden elders, alleen voor de ochtendvergadering;

Verkerk en Van Gelder, wegens bezigheden elders, alleen voor de middagvergadering;

Adelmund en Oudkerk, wegens bezigheden elders, alleen voor de middag- en avondvergadering;

Van Gijzel en Noorman-den Uyl, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

V.A.M. van der Burg, Verhagen, Nijpels-Hezemans, Dankers, Middel, Witteveen-Hevinga, Van der Heijden en Zijlstra, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven