Aan de orde is de behandeling van:

de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over een aantal in haar handen gestelde adressen (25057, nrs. 30 t/m 46)

.

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Naar boven