Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 32, pagina 2643

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van Organisatiewet sociale verzekeringen, te weten:

- de motie-Schimmel over een splitsing in de landelijke premie werknemersverzekeringen (24877,25047 ,24789 , nr. 15).

(Zie vergadering van 27 november 1996.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Schimmel stel ik voor, haar motie (24877, 25047, 24789, nr. 15) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.