Publicaties over dossier 25047

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (24877); - het wetsvoorstel Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (25047); - het wetsvoorstel Bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996 (24789)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-11-1997 1997-1998 nr. 29, pagina 2356 - 2382 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996 (24789); - Wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (24877); - Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (25047), en van de motie-Jaarsma c.s. inzake evaluatie van de uitvoeringsstructuur van de sociale verzekeringen (24789, 24877 en 25047, nr.145g)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-03-1997 1996-1997 nr. 19, pagina 750 - 778 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996 (24789); - Wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (24877); - voering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (25047)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-03-1997 1996-1997 nr. 19, pagina 722 - 741 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-02-1997 1996-1997 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-01-1997 1996-1997 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over 22 moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten: - de motie-De Jong over experimenten met dienstenbonnen en vouchers in de particuliere dienstverlening (25000 XV, nr. 21); - de motie-De Jong over een nota Inkomensbeleid (25000 XV, nr. 22); - de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. over de voorstellen van Van Elswijk voor het verminderen van de lasten op arbeid (25000 XV, nr. 23) en 19 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-01-1997 1996-1997 nr. 39, pagina 3204 - 3206 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting behandeling wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1997 (25000 XV); wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1995 (slotwet) (24860); Financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 1995 (24844, nr. 18)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-12-1996 1996-1997 nr. 38, pagina 3099 - 3133 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (24877); het wetsvoorstel Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (25047); het wetsvoorstel Bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996 (24789)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-12-1996 1996-1997 nr. 30, pagina 2500 - 2516 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (25047).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-12-1996 1996-1997 nr. 32, pagina 2642 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (24877); het wetsvoorstel Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (25047); het wetsvoorstel Bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996 (24789)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-12-1996 1996-1997 nr. 31, pagina 2558 - 2584 Tweede Kamer der Staten-Generaal