3 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: 

Van Weerdenburg, wegens ziekte. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Aan het begin van de vergadering wil ik kort stilstaan bij drie afschuwelijke gebeurtenissen die gisteren hebben plaatsgevonden. Om omstreeks 20.00 uur 's avonds reed een vrachtwagen in op een kerstmarkt in het hart van Berlijn. Het plein bij de Gedächtniskirche werd het centrum van verwoesting en verdriet. Voor zover nu bekend, kwamen bij deze aanslag op de open, vrije samenleving 12 mensen om het leven en raakten 48 mensen gewond. 

Op dezelfde avond vond in Zürich een aanslag plaats op een islamitisch gebedscentrum. Bij een schietpartij tijdens het gebed in een moskee raakten drie mensen zwaargewond. Ook hier werden onschuldige burgers getroffen door wreed geweld. 

Eerder op de dag werd in Ankara een aanslag gepleegd op de Russische ambassadeur. Via de camera's kon de wereld zien hoe de ambassadeur in zijn rug werd geschoten toen hij een toespraak hield bij een fototentoonstelling. Deze brute aanslag zet de toch al fragiele internationale verhoudingen nog verder onder druk. 

Het is van het grootste belang dat wij, parlementariërs, internationaal solidair zijn in ons verzet tegen terreur. Ook moeten wij ervoor waken dat angst voor terreur de vrijheid, het respect en de verdraagzaamheid in onze samenleving vernietigt. 

Vandaag tonen wij respect voor allen die door deze daden zijn getroffen en uiten wij ons medeleven met de nabestaanden, die het zware verlies moeten dragen. Ook tonen wij onze waardering voor al diegenen die zich maximaal inzetten om de getroffenen te steunen en de veiligheid te waarborgen. 

Ik verzoek u allen een moment van stilte in acht te nemen. 

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.) 

De voorzitter:

Mijnheer Sietsma, u bent op 13 september 2016 beëdigd als lid van deze Kamer, als tijdelijke vervanging van senator Bikker. Met het einde van haar zwangerschapsverlof in zicht, komt ook uw lidmaatschap van dit huis ten einde. 

In ruim drie maanden hebt u zich een bekwaam volksvertegenwoordiger betoond. U hebt zich snel ingewerkt en flexibel opgesteld. Dat begon al bij uw maidenspeech. Die hebt u voor maar liefst drie verschillende debatten moeten voorbereiden; de derde keer lukte het, maar de eerste twee keer ging het debat niet door. In de debatten van de afgelopen maanden is mij opgevallen dat u telkens vol kracht sprak, vaak uit het hoofd. Ook in dat opzicht toonde u zich een waardig vervanger van mevrouw Bikker. 

Ik dank u voor uw bijdrage aan het werk van de Kamer en wens u alle goeds voor de toekomst. 

(Geroffel op de bankjes) 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven