4 Mededelingen

De voorzitter:

Aan het begin van deze middagvergadering staan wij stil bij de aanslag op het vliegveld van Istanbul op 28 juni jongstleden. Wij doen dat in aanwezigheid van de ambassadeur van Turkije, Zijne Excellentie de heer Sadik Arslan. 

Vandaag precies één week geleden werd een van de drukste vliegvelden ter wereld getroffen door een gruwelijke daad van terreur. Voor de veertiende keer in een jaar werd Turkije diep geraakt. Bij deze aanslag zijn 45 doden te betreuren en zijn meer dan 240 mensen gewond geraakt. Hoewel tot op heden nog onduidelijk is wie er precies achter de aanslag zat, het oogmerk was om angst en verderf te zaaien. Dat was ook het oogmerk bij de afschuwelijke terreurdaden in Bagdad dit weekend. Gisteravond bereikten ons berichten dat ook Saudi-Arabië, waaronder Medina, waar door velen het eind van de ramadan wordt gevierd, is getroffen door terreurdaden. 

Het zijn angstige tijden. Om ervoor te zorgen dat die angst niet de overhand krijgt, is het van het allergrootste belang dat wij internationaal solidair zijn in ons verzet tegen terreur. 

Vandaag tonen wij respect voor allen die door de aanslag in Istanbul en andere recente aanslagen op de menselijke waardigheid zijn getroffen. En ook voor al diegenen die zich maximaal inzetten om de orde, de rust en de veiligheid te herstellen en om te proberen een volgende aanslag te voorkomen. 

Naar boven