2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Van Kappen en Schrijver, wegens verblijf buitenslands in verband met het bijwonen van de jaarvergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE; 

Ester, wegens verblijf buitenslands; 

Van Rij, wegens persoonlijke omstandigheden. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven