Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 30

30 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (32752).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van een afschrift van een brief over start procedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (griffienr. 151849);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van marktmodel (griffienr. 151855);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpbesluit tot implementatie richtlijn 2011/70/Euratom (griffienr. 151856).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 11 december 2012 inzake het Onderzoek "budgettaire gevolgen van de beleidsvoornemens over internationaal klimaatbeleid en internationale veiligheid voor ontwikkelingssamenwerking" (griffienr. 151827).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van W.K. te G., inzake hypotheek voor AOW'ers (griffienr. 151815).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van R.J., inzake corruptie bij de overheid en politici (griffienr. 151833).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van B.C. te H., inzake Regeerakkoord 2012 Maatschappelijke stages (griffienr. 151797).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van T.J.J.S. te U., inzake afschaffing zorgtoeslag voor zzp'ers per 2013 (griffienr. 151812);

een, van B.O. te L., inzake belastingplan 2013 (griffienr. 151677.18);

een, van A.A.O., inzake belastingplan 2013 (griffienr. 151677.19).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van D.G., inzake wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33405) (griffienr. 151677.15);

een, van F.W.H.M.J., inzake bezuinigen (griffienr. 151795);

een, van C.F., inzake huurverhogingen naar inkomen (griffienr. 151678.08);

een, van H.B., inzake huurverhoging (griffienr. 151678.07).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, a. van J.v.L., inzake Pelsdierhouderij (33076) (griffienr. 151267.07);

een, van P.K. te D.,inzake provisieverbod (griffienr. 151841).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van W.L., inzake coöperatie (griffienr. 151843).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van W.B., inzake aanvullende middelloon pensioenen (griffienr. 151804);

een, van A.L., inzake wetsvoorstel 32291 (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) griffienr. 148897.06).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van J.A.M., inzake elektronisch patiënten dossier (griffienr. 141709.101);

een, van A.T., inzake corruptie (griffienr. 151799);

een, van R.P. v.B. te D., inzake de rechtsstaat (griffienr. 151803).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.