Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2010 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20092010-32-1358".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier LXXXVIII
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-06-15
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 1372
Identifier h-ek-20092010-32-1358
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1358-1372
PS key HAN8605A05
Publicatiedatum 2010-07-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 32
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1358
Taal nl
Titel Voortzetting van het debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het natuurherstel en de verdieping van de Westerschelde, en over de motie-Slager c.s. over het verzoek de Hedwigepolder niet te ontpolderen (LXXXVIII, letter A)
Vergaderjaar 2009-2010