Aan de orde is de behandeling van:

de Raming der voor de Eerste Kamer in 2011 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (LXXXVII, letter A).

De voorzitter:

Ik stel voor, deze raming vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven