Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2009 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20082009-1737-1745".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31316
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-06-30
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1745
Identifier h-ek-20082009-1737-1745
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1737-1745
PS key HAN8458A06
Publicatiedatum 2009-07-14
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 38
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1737
Taal nl
Titel Debat over de aan de Eerste Kamer gedane toezegging (31316, G) inzake artikel 5, derde lid, Wet publieke gezondheid
Vergaderjaar 2008-2009