Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2009 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20082009-1723-1724".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31575
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-06-30
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1724
Identifier h-ek-20082009-1723-1724
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1723-1724
PS key HAN8458A04
Publicatiedatum 2009-07-14
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 38
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1723
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie (31575)
Vergaderjaar 2008-2009