Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels over experimenten inzake zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefkwaliteit in stedelijk gebied (Experimentenwet Stad en Milieu) (25848).

(Zie vergadering van 24 juni 1998.)

De voorzitter:

In de vergadering van 18 juni 1998 is het amendement van de heer Van Middelkoop (stuk nr. 11) door de regering overgenomen.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Steenhoven (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik deel mede, dat de heer Van Wijmen het amendement op stuk nr. 8 heeft ingetrokken.

De artikelen 3 t/m 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Wijmen (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Wijmen (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 7 t/m 15 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Wijmen (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van Voorzitterde SP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 16 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 17 en 18 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven