Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 1997 (slotwet) (26038);

Financiële verantwoording van het Huis der Koningin (I) over het jaar 1997 (26025, nr. 2).

Het wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging, en na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de financiële verantwoording van het Huis der Koningin (I) over het jaar 1997 voor kennisgeving aan te nemen en de minister van Algemene Zaken, voorzover het deze Kamer betreft, decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven