Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (25977).

Het wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging, en na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven