Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20132014-11-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33416
Behandeld dossier 33540
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2013-12-03
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 31
Identifier h-ek-20132014-11-7
Itemnummer 7
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-01-10
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 11
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 31
Subrubriek Stemming
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33540) en het wetsvoorstel Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) (33416)
Uitgiftedatum 2013-12-03
Vergaderjaar 2013-2014