6 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014) (33653).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, de 50PLUS en de PvdD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de OSF, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven