Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2010 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20092010-23-1015".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31953
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-03-23
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 1018
Identifier h-ek-20092010-23-1015
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1015-1018
PS key HAN8569A04
Publicatiedatum 2010-04-07
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 23
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1015
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (31953)
Vergaderjaar 2009-2010