Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes (31814).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven