Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2010-300".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1995-04-28
Datum van uitgifte 2010-12-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2010-300
Jaargang 2010
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Strafrecht
Onderwerp Vluchtelingen
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Pskey TRB5465
Publicatiedatum 2010-12-03
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 300
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1995
Systematisch nummer 42
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek; Brussel, 28 april 1995
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 006127