A. TITEL

Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd;

Brussel, 28 april 1995

B. TEKST

De Nederlandse tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1995, 1761.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 26 februari 1996 (Stb.159) luidt als volgt:

„Het op 28 april 1995 te Brussel tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend op 14 juni 1985 te Schengen, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Tractatenblad 1995, 176 wordt goedgekeurd voor Nederland.".

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken M. PATIJN, de Minister van Justitie W. SORGDRAGER en de Staatssecretaris van Justitie E. M. A. SCHMITZ.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie: Kamerstukken II 1994/95, 1995/96, 24 320; Hand. II 1995/96, blz. 3511; Kamerstukken I 1995/96 nr. 191; Hand. I 1995/96: blz. 1039.

E. BEKRACHTIGING

De volgende Staten hebben een akte van bekrachtiging of goedkeuring bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd:

het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 6 februari 1997
Oostenrijk19 februari 1997
Luxemburg 5 mei 1997
België 7 mei 1997
Spanje20 mei 1997
Portugal30 mei 1997
Italië27 juni 1997
Frankrijk29 oktober 1997
Griekenland29 oktober 1997

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 4, tweede lid, op 1 december 1997 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1995, 176.

Voor het op 14 juni 1985 te Schengen tot stand gekomen Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen zie ook Trb. 1997, 121.

Voor de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 122.

Voor het op 27 november 1990 te Parijs tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot het Akoord van 14 juni 1985 zie ook Trb. 1997, 123.

Voor het op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocol betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord van 14 juni 1985 zie ook Trb. 1997, 126.

Voor het op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot het Akkoord van 14 juni 1985 zie ook Trb. 1997, 125.

Voor het op 6 november 1992 te Madrid ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot het Akkoord van 14 juni 1985 zie ook Trb. 1997, 296.

Uitgegeven de twaalfde januari 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Op 26 mei 1997 heeft de Duitse Regering in een mededeling aan de Depositaris gepreciseerd dat de ondertekening voor Duitsland op 28 april 1995 zonder voorbehoud van bekrachtiging geschiedde.

Naar boven