Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2009, 136Verdrag

91 (1996) Nr. 7

A. TITEL

Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn (AGN);

(met Bijlagen)

Genève, 19 januari 1996

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van Verdrag en Bijlagen zijn geplaatst in Trb. 1997, 234.

Voor een correctie in de Engelse en de Franse tekst zie Trb. 2002, 149.

Voor de Engelse en de Franse tekst van de wijzigingen van het Verdrag van 20 oktober 2005 en 13 oktober 2006 zie Trb. 2007, 97.


In overeenstemming met artikel 13, derde lid, van het Verdrag heeft de Hoofdwerkgroep voor vervoer over waterwegen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties op 15 oktober 2008 unaniem wijzigingsvoorstellen van Bijlagen I en II van het Verdrag aangenomen1) .

C. VERTALING

Zie Trb. 1997, 294.

Voor een correctie in de vertaling zie Trb. 2002, 149.

Voor de vertaling van de wijzigingen van 20 oktober 2005 en 13 oktober 2006 van het Verdrag zie Trb. 2007, 97.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1999, 106, Trb. 2007, 97 en Trb. 2008, 1.


De wijzigingen van 15 oktober 2008 van Bijlagen I en II van het Verdrag behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1997, 234 en rubriek F van Trb. 1996, 106.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Belarus

 

26-03-08

T

24-06-08

   

Bosnië en Herzegovina

 

10-03-08

T

08-06-08

   

Bulgarije

 

28-04-99

T

27-07-99

   

Duitsland

23-06-97

         

Finland

23-06-97

         

Frankrijk

24-09-97

         

Griekenland

24-09-97

         

Hongarije

23-06-97

22-10-97

R

26-07-99

   

Italië

24-09-97

04-04-00

R

03-07-00

   

Kroatië

23-06-97

27-04-99

R

26-07-99

   

Litouwen

25-06-97

28-04-00

R

27-07-00

   

Luxemburg

20-01-97

29-06-99

R

27-09-99

   

Moldavië

23-06-97

23-03-98

R

26-07-99

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

23-06-97

         

– Nederland

 

21-04-98

R

26-07-99

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

 

   

Oostenrijk

29-09-97

         

Roemenië

23-06-97

24-02-99

R

26-07-99

   

Russische Federatie

26-09-97

31-05-02

R

29-08-02

   

Slowakije

23-06-97

02-02-98

R

26-07-99

   

Tsjechië

23-06-97

08-08-97

R

26-07-99

   

Zwitserland

23-06-97

21-08-97

R

26-07-99

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1999, 106, Trb. 2007, 97 en Trb. 2008, 1.


De wijzigingen van 15 oktober 2008 van de Bijlagen I en II van het Verdrag zullen ingevolge artikel 13, vijfde lid, op 15 oktober 2009 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen van de Bijlagen I en II, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1997, 234 en 294, Trb. 1999, 106, Trb. 2007, 97 en Trb. 2008, 1.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 70

     

Titel

:

Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen;

Genève, 15 november 1975

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 195

     

Titel

:

Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC);

Genève, 1 februari 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 61

Uitgegeven de drieëntwintigste september 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De Engelse en de Franse tekst van deze wijzigingsvoorstellen liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Engelse en Franse tekst van de wijzigingen zijn tevens te raadplegen op www.unece.org/trans/doc/2008/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-181a1e.pdf (Engels) en www.unece.org/trans/doc/2008/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-181a1f.pdf (Frans).