Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-316".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
Behandeld dossier 30880
Behandeld dossier 31996
Behandeld dossier 32168
Behandeld dossier 32280
Behandeld dossier 32450
Behandeld dossier 32459
Behandeld dossier 32468
Behandeld dossier 32550
Behandeld dossier 32554
Behandeld dossier 32614
Behandeld dossier 32676
Behandeld dossier 32822
Behandeld dossier 32841
Behandeld dossier 32891
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-07-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-316
Jaargang 2012
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-07-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 316
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 12 juli 2012 tot invoering van de Politiewet 2012 en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-07-16