Publicaties over dossier 32676

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (2614 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2016 Staatscourant 2016, 21131 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob); Brief inzake aanbieden WODC-rapport "De wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 32676, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1229 kB)

  De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-01-2015 2014-2015 32676, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State nota van wijziging inzake wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht datalekken) (33 662)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34523 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (760 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2014 Staatscourant 2014, 21856 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (78 kB)

  Advies Raad van State betreffende ontwerpbesluit houdende enkele aanpassingen van het Besluit Bibob, het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Besluit politiegegevens, het Besluit controle op rechtspersonen, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit strategische goederen en het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob (Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2013 Staatscourant 2013, 16616 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. AMvB Download icon PDF (55 kB)

  Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2013 Staatsblad 2013, 205 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (9 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-05-2013 2012-2013 nr. 67, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Behandeling Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) (32676); het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) (33318); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (33462); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio's in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling (33300); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 nr. 22, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 nr. 22, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal