Publicaties over dossier 32554

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2012 Staatsblad 2012, 316 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 23 maart 2012, houdende aanpassing van het Besluit politiegegevens en het Besluit justitiële gegevens in verband met implementatie van het kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (PbEU L 350), het Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) (PbEu L 121), het kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (PbEU L 93/23) en het Besluit 2009/316/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 april 2009 betreffende de oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van het kaderbesluit 2009/315/JBZ (PbEU L 93/33)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2012 Staatsblad 2012, 130 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 nr. 59, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-12-2011 2011-2012 nr. 8, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de elektronische aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en enkele verbeteringen (32763)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2011 2010-2011 nr. 107, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 6 oktober 2011 tot wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de implementatie van het Besluit van de Raad 2009/371/JBZ van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2011 Staatsblad 2011, 490 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Handeling: Regeling van werkzaamheden Download icon Open als PDF

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-10-2011 2010-2011 nr. 100, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-10-2011 2011-2012 nr. 2, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-10-2011 2011-2012 nr. 2, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de implementatie van het Besluit van de Raad 2009/371/JBZ van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) (32554) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de elektronische aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en enkele verbeteringen (32763)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-10-2011 2011-2012 nr. 2, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal