17 Stemmingen moties Externe veiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid,

te weten:

 • -de motie-Hagen over onderzoeken hoe de aanwezigheid van plastic korrels in de Westerschelde kan worden teruggedrongen (28089, nr. 228);

 • -de motie-Hagen/Bouchallikh over met Tata Steel en de provincie Noord Holland onderzoeken of vooruitlopend op het groenstaalplan extra milieu- en gezondheidswinst te realiseren is (28089, nr. 229);

 • -de motie-Hagen/Beckerman over overleg met de GGD en de Provincie Zeeland over het lopende onderzoek naar de meerwaarde van een bevolkingsonderzoek in relatie tot pfas (28089, nr. 230);

 • -de motie-Van Esch c.s. over de sluiting van Kooksfabriek 2 op korte termijn afdwingen (28089, nr. 231);

 • -de motie-Van Esch c.s. over uiterlijk eind 2022 aangeven hoe en wanneer ZZS-emissies worden geminimaliseerd (28089, nr. 232);

 • -de motie-Van Esch/Hagen over met de Vlaamse overheid keiharde afspraken maken om de vervuiling door onder andere pfas en plastic korrels in de Westerschelde terug te dringen (28089, nr. 233);

 • -de motie-Bouchallikh c.s. over het verlagen van de emissienormen voor ammoniak onafhankelijk van de invoeringsdatum van de Omgevingswet (28089, nr. 234);

 • -de motie-Bouchallikh c.s. over op zo kort mogelijke termijn komen tot concrete kwantitatieve waardes voor een aantal relevante stoffen (28089, nr. 235);

 • -de motie-Beckerman over onderzoeken hoe het doel om voor 2030 alle asbestdaken te saneren gehaald kan worden (28089, nr. 236);

 • -de motie-Beckerman over onderzoeken of vervoer van aardgascondensaat per spoor van Roodeschool naar Rotterdam nog wel veilig genoeg is (28089, nr. 237);

 • -de motie-Beckerman over uitvoering geven aan de eerder aangenomen motie-Beckerman/Hagen over pfas en de Hedwigepolder (28089, nr. 238).

(Zie vergadering van 29 juni 2022.)

De voorzitter:

De motie-Hagen/Bouchallikh (28089, nr. 229) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Hagen, Bouchallikh en Boucke.

Zij krijgt nr. 239, was nr. 229 (28089).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Hagen (28089, nr. 228).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hagen c.s. (28089, nr. 239, was nr. 229).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hagen/Beckerman (28089, nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch c.s. (28089, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch c.s. (28089, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch/Hagen (28089, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (28089, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (28089, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman (28089, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman (28089, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman (28089, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Beckerman, SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Dank aan de collega's. Ik zou heel graag nog voor het zomerreces een brief willen ontvangen over hoe de regering deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven