15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Beleidsreactie Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen - 19637-2749

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen - 19637-2749

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie rapport Safe flight routes, responses to escalating conflicts, 2021 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en tijdelijke verlenging convenant - 24804-174

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie rapport Safe flight routes, responses to escalating conflicts, 2021 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en tijdelijke verlenging convenant - 24804-174

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op aanvalsplan van D66 tegen belastingontwijking - 25087-280

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op aanvalsplan van D66 tegen belastingontwijking - 25087-280

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Quarantaine en persoonlijke beschermingsmiddelen - 25295-1333

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Quarantaine en persoonlijke beschermingsmiddelen - 25295-1333

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang AI en algoritmen - 26643-765

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang AI en algoritmen - 26643-765

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma ''Opvolging Bedrijfsvoering Systeem IenW'' - 26643-766

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma ''Opvolging Bedrijfsvoering Systeem IenW'' - 26643-766

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer - 27859-154

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer - 27859-154

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opheffen ophokplicht in regio's - 28807-236

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opheffen ophokplicht in regio's - 28807-236

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang aanpak stalking - 29279-660

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang aanpak stalking - 29279-660

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op artikel inzake Arnhemse villamoord - 29279-661

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op artikel inzake Arnhemse villamoord - 29279-661

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang ambities en prestaties strafrechtketen - 29279-662

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang ambities en prestaties strafrechtketen - 29279-662

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Argumentatie experts voor niet uitvoeren pilot matrixborden - 29398-944

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Argumentatie experts voor niet uitvoeren pilot matrixborden - 29398-944

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Ellemeet en Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen (Kamerstuk 35570-XVI-115) - 29477-710

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Ellemeet en Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen (Kamerstuk 35570-XVI-115) - 29477-710

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op notitie Nederlandse Vissersbond m.b.t. reductie zegenvisserij IJsselmeer en Markermeer - 29664-205

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op notitie Nederlandse Vissersbond m.b.t. reductie zegenvisserij IJsselmeer en Markermeer - 29664-205

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over het afschrift brief Iprenburg Herniakliniek m.b.t. advies zorginstituut inzake de PTED - 29689-1106

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over het afschrift brief Iprenburg Herniakliniek m.b.t. advies zorginstituut inzake de PTED - 29689-1106

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 29689-1107

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 29689-1107

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging Regeling zorgverzekering opname traject in Voorwaardelijke Toelating - 29689-1108

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging Regeling zorgverzekering opname traject in Voorwaardelijke Toelating - 29689-1108

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda - 29697-103

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda - 29697-103

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Melding van voorgenomen treindiensten in open toegang op het Hoofdrailnet - 29984-929

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Melding van voorgenomen treindiensten in open toegang op het Hoofdrailnet - 29984-929

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsvoornemen nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet - 29984-930

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsvoornemen nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet - 29984-930

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 - 29984-931

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 - 29984-931

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitoringsrapportage 2020 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving - 30196-762

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitoringsrapportage 2020 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving - 30196-762

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag - 31066-854

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 22 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag - 31066-854

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 22 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit tot wijziging van onder andere het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de uitwerking van het taalschakeltraject als opleiding educatie en de onderwijsroute in het inburgeringsstelsel - 31288-915

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit tot wijziging van onder andere het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de uitwerking van het taalschakeltraject als opleiding educatie en de onderwijsroute in het inburgeringsstelsel - 31288-915

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx - 31293-583

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx - 31293-583

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Markuszower over het transparant verstrekken van volledige overheidsinformatie binnen de gestelde termijnen (Kamerstuk 35570-VI-26) - 31490-303

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Markuszower over het transparant verstrekken van volledige overheidsinformatie binnen de gestelde termijnen (Kamerstuk 35570-VI-26) - 31490-303

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx - 31497-412

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx - 31497-412

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2020 - 31532-264

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2020 - 31532-264

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek inzake openbaarmaking verkenning jeugdbeschermingsketen en verslagen gesprekken - 31839-785

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek inzake openbaarmaking verkenning jeugdbeschermingsketen en verslagen gesprekken - 31839-785

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 15-16 juli 2021 - 32317-695

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 15-16 juli 2021 - 32317-695

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Achtste jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-118

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Achtste jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-118

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Madlener, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 juni 2021, over de maximumsnelheid terug naar 130 km/u - 32646-44

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Madlener, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 juni 2021, over de maximumsnelheid terug naar 130 km/u - 32646-44

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Van der Lee en Kröger over de samenhang tussen de duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie in beeld brengen - 32813-739

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Van der Lee en Kröger over de samenhang tussen de duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie in beeld brengen - 32813-739

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie - 32813-740

minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie - 32813-740

minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bewonerstevredenheidsonderzoek en derde ronde proeftuinen - 32847-760

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bewonerstevredenheidsonderzoek en derde ronde proeftuinen - 32847-760

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het metrologie-instituut VSL, het ministerie en de Raad van Deskundigen - 33159-6

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het metrologie-instituut VSL, het ministerie en de Raad van Deskundigen - 33159-6

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken - 33552-84

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken - 33552-84

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nahang Besluit van 17 juni 2021 houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval en in verband met het per 1 januari 2023 van toepassing worden van algemene regels betreffende regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid - 35267-25

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nahang Besluit van 17 juni 2021 houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval en in verband met het per 1 januari 2023 van toepassing worden van algemene regels betreffende regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid - 35267-25

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - 35420-342

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - 35420-342

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële problemen kunnen leiden - 35421-17

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële problemen kunnen leiden - 35421-17

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan gemeenten over verdeling middelen gemeentefonds compensatiepakket coronacrisis - 35570-B-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan gemeenten over verdeling middelen gemeentefonds compensatiepakket coronacrisis - 35570-B-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving - 35570-VI-115

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving - 35570-VI-115

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan n.a.v. een technische briefing over het Nationaal Groeifonds (NGF) - 35570-XIX-29

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan n.a.v. een technische briefing over het Nationaal Groeifonds (NGF) - 35570-XIX-29

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 april 2021, over "Scheefgroei in de polder" - 35570-XV-85

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 april 2021, over "Scheefgroei in de polder" - 35570-XV-85

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 29 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlaging AWf-premie met ingang van augustus 2021 - 35572-93

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlaging AWf-premie met ingang van augustus 2021 - 35572-93

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie provincie Groningen inzake voornemen gefaseerde inwerkingtreding Wet voor versterking gebouwen in Groningen. - 35603-85

minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 16 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie provincie Groningen inzake voornemen gefaseerde inwerkingtreding Wet voor versterking gebouwen in Groningen. - 35603-85

minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 16 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35850-A-3

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35850-A-3

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35850-J-3

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35850-J-3

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35850-XII-3

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35850-XII-3

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35866-3

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35866-3

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op een brief van een burger inzake klacht over loonbeslag door Belastingdienst - 2021Z01870

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 januari 2021

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de Belastingdienst en communicatie inzake erfbelastingen - 2021Z12090

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 juni 2021

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Overig:

Mededeling over toestemming voor deelname van de Militaire Inlichtingen- & Veiligheidsdienst en de directeur-generaal van de algemene Inlichtingen- & Veiligheidsdienst over de werkwijzen van de diensten en het toezicht hierop in het kader van de Wiv 2017 - 2021Z07807

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11 mei 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven