8 Stemmingen moties Aanhoudende problemen bij het CBR

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de aanhoudende problemen bij het CBR,

te weten:

  • -de motie-De Pater-Postma/Schonis over actieve compensatie voor gedupeerden (29398, nr. 744);

  • -de motie-De Pater-Postma c.s. over een stappenplan om de doorlooptijden van rijbewijzen uiterlijk 1 maart 2020 te laten voldoen aan het Reglement Rijbewijzen (29398, nr. 745);

  • -de motie-Laçin over een ruimhartige compensatieregeling voor gedupeerden (29398, nr. 747);

  • -de motie-Van Brenk over afkeuring inzake de chaos bij het CBR (29398, nr. 748);

  • -de motie-Schonis/De Pater-Postma over de administratieve verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers zo snel mogelijk instellen (29398, nr. 749);

  • -de motie-Van Aalst over het uitstellen van nascholing omtrent code 95 (29398, nr. 750);

  • -de motie-Van Aalst over het schrappen van de tariefsverhoging door het CBR (29398, nr. 751);

  • -de motie-Ploumen c.s. over een spoedadvies van de Raad van State over het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs (29398, nr. 752).

(Zie vergadering van 11 september 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Laçin stel ik voor zijn motie (29398, nr. 747) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Pater-Postma/Schonis (29398, nr. 744).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en vKA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Pater-Postma c.s. (29398, nr. 745).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en vKA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PVV en FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (29398, nr. 748).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en vKA ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schonis/De Pater-Postma (29398, nr. 749).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en vKA voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (29398, nr. 750).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en vKA ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (29398, nr. 751).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, 50PLUS, de PVV, FvD en vKA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen c.s. (29398, nr. 752).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en vKA voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

U heeft mij niet genoemd bij de motie op stuk nummer 748. Ik wil graag dat aangetekend wordt dat ik voor zou hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Er ging eventjes iets mis. Dat wil ik herstellen. Wij hebben per ongeluk niet voorgestemd waar wij wel voor hadden moeten stemmen, uiteraard, en wel als ik het goed heb bij de motie op stuk nr. 746 (29398).

De voorzitter:

Die is aangehouden, dus dat is niet zo'n probleem.

De heer Baudet (FvD):

Dan bedoel ik nr. 745.

De voorzitter:

Die opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

De heer Baudet (FvD):

Ja, precies.

De voorzitter:

Dank u wel. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de stemmingen. We gaan even schorsen en dan gaan we naar de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven