2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Iedereen is er. In deze zaal zou je een andere indruk kunnen krijgen, maar dat zijn details.

Naar boven