Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 19, item 9

9 Stemming motie Berichtgeving Robert M.

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Berichtgeving Robert M., 

te weten: 

  • -de motie-Öztürk c.s. over betreuren van het optreden van de minister voor Rechtsbescherming (34775-VI, nr. 13). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Öztürk c.s. (34775-VI, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

De vergadering wordt van 18.09 uur tot 19.02 uur geschorst.